Kapcsolat

kapcsolat mail

Bárki, akiben megfogalmazódna egy gondolat, egy kérdés, ezen a kis sablonon keresztül lehet felvenni velem a kapcsolatot. Ha nem is azonnal, de törekszem minél hamarabb válaszolni a megkeresésekre.

A levelek tartalmát és mellékleteit szigorúan bizalmasan kezelem, azokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETNEK (2016. április 27.) megfelelően kezelem.

A hatályos adatvédelmi szabályozásról itt bővebben olvashatsz.